Tietosuoja käytäntö Nuorten Jyväskylä sovellukselle

Tämä sovellus kerää joitain käyttäjän tietoja.

Tiedon hallitsija ja omistaja

Kerätyn tiedon tyyppi

Rekisteriin tallennetut tiedot, joita tämä sovellus kerää itse tai kolmansien osapuolten kautta, ovat: Maantieteellinen sijainti, evästeet ja käyttötiedot. Käyttäjä voi vapaasti antaa Henkilötiedot tai ne haetaan automaattisesti tämän Sovelluksen avulla. Ellei toisin mainita, evästeiden tai muiden jäljitystyökalujen käyttäminen - tämän Sovelluksen tai kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen omistajien avulla - tunnistaa Käyttäjät ja muistaa heidän mieltymyksensä yksinomaan tarjotakseen palvelua, jota käyttäjä tarvitsee. Tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen saattaa estää tämän sovelluksen tarjoamasta palveluita. Käyttäjä ottaa vastuun kolmansien osapuolten henkilötiedoista, jotka on julkaistu tai jaettu tämän sovelluksen kautta osioissa joissa heillä on oikeus julkaista tai lähettää niitä täten tiedon hallitsija vapautuu tietosuojavastuusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoaminen tai tässä asiakirjassa esitetyt tavoitteet on ilmoitettu, ja käyttäjä voi aina pyytää, että tiedot poistetaan.

Kerätyn tiedon käyttö

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Sovellus voi tarjota palvelujaan myös seuraaville tarkoituksille: Pääsy kolmansien osapuolten palveluiden tileihin, sijaintiin perustuvat vuorovaikutukset, sisällön kommentointi ja vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa. Kutakin tarkoitusta varten käytettyjä henkilötietoja käsitellään tämän asiakirjan osissa.

Tämän sovelluksen pyytämät Facebook oikeudet

Tämä sovellus voi pyytää joitain Facebook-käyttöoikeuksia, joiden avulla käyttäjä voi tehdä toimia Käyttäjän Facebook-tilillä ja hakea tietoja, mukaan lukien henkilötiedot. Lisätietoja seuraavista käyttöoikeuksista on Facebook-käyttöoikeusasiakirjoissa ja Facebook-tietosuojakäytännössä. Pyydetyt käyttöoikeudet ovat seuraavat:

Perustiedot

Oletusarvoisesti tämä sisältää tietyt Käyttäjän tiedot, kuten id, nimi, kuva, sukupuoli ja niiden kieli. Tietyt käyttäjän yhteydet, kuten Ystävät, ovat myös käytettävissä. Jos käyttäjä on lisännyt tietonsa julkisesti, lisätietoja on saatavilla.

Sisäänkirjautumiset

Tarjoaa luku oikeudet valtuutettuun käyttäjän sisäänkirjautumiseen

Sähköposti

Tarjoaa tiedon käyttäjän pääasiallisesta sähköpostiosoitteesta

Tykkäykset

Tarjoaa pääsyn sivu listaan jonka sivuista käyttäjä on tykännyt.

Valokuvat

Tarjoaa pääsyn käyttäjän lataamiin kuviin ja kuviin joissa käyttäjä on merkitty.

Julkaista sovelluksen aktiviteettiä

Antaa sovelluksen julkaista avoimeen kaavioon käyttämällä sisäänrakennettuja toimintoja, saavutuksia, pistemääriä tai mukautettuja toimia. Sovellus voi myös julkaista muita toimintoja, jotka on kuvattu Facebookin julkaisuoikeudet -asiakirjassa.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraavissa tarkoituksissa ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Pääsy kolmansien osapuolten palveluihin

Nämä palvelut mahdollistavat tämän Sovelluksen pääsyn tilisi tietoihin kolmannen osapuolen palvelussa ja toiminnan sen kanssa. Näitä palveluita ei aktivoida automaattisesti, mutta käyttäjä voi antaa nimenomaisen luvan. Pääsy Facebook-tiliin, jonka toimittaa Facebookissa Inc(Tämä sovellus), palvelun avulla tämä Sovellus voi muodostaa yhteyden käyttäjän Facebook-sosiaalisen verkon käyttäjän tiliin. Valitut käyttöoikeudet: Tarkistukset, Sähköposti, Tykkäykset, Valokuvat ja sovelluksen toiminnan julkaisu. Prosessointi paikka: USA - Yksityisyyden suoja

 

Sisällön kommentointi

Sisältökommentointipalvelujen avulla käyttäjät voivat tehdä ja julkaista huomautuksensa tämän sovelluksen sisällöstä. Omistajan valitsemien asetusten mukaan käyttäjät voivat myös jättää anonyymejä kommentteja. Jos käyttäjän antamien henkilötietojen välillä on sähköpostiosoite, sitä voidaan käyttää lähettämään kommentteja samasta sisällöstä. Käyttäjät ovat vastuussa omien kommenttiensa sisällöstä. Jos kolmannen osapuolen tarjoama sisällön kommentointipalvelu on asennettu, se voi silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuille, joissa kommenttipalvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käytä sisällön kommentointipalvelua. Facebook-kommentit (Facebook) Facebook-kommentit ovat Facebook Inc.:n tarjoamaa sisällön kommentointipalvelua, jonka avulla käyttäjä voi jättää kommentteja ja jakaa ne Facebook-alustalle. Kerättyjä henkilökohtaisia tietoja: eväste- ja käyttötiedot. Prosessointi paikka: USA - Yksityisyyden suoja

Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja foorumien kanssa

Nämä palvelut mahdollistavat vuorovaikutuksen sosiaalisten verkkojen tai muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan tämän Sovelluksen sivuilta. Tämän Sovelluksen kautta saatavat vuorovaikutukset ja tiedot ovat aina Käyttäjän tietosuoja-asetusten alaisia jokaiselle sosiaaliselle verkostolle. Jos palvelu on vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkkojen kanssa, se voi silti kerätä liikennetietoja sivuille, joissa palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käytä sitä. Facebook Like -painike ja sosiaaliset widgetit (Facebook) Facebook Like -painike ja sosiaaliset widgetit ovat palveluita, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Facebookin tarjoaman Facebook-sosiaalisen verkoston kanssa. Henkilökohtaiset tiedot kerätään: Evästeet ja käyttötiedot. Prosessointi paikka: USA - Yksityisyyden suoja

Sijaintipohjaiset vuorovaikutukset


Maantieteellinen sijainti (tämä sovellus) 

Tämä sovellus voi kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjän sijaintitietoja tarjotakseen paikkaperusteisia palveluja. Useimmat selaimet ja laitteet tarjoavat työkaluja, jotka poistavat tämän ominaisuuden oletusarvoisesti. Jos nimenomainen valtuutus on annettu, tämän Sovelluksen avulla voidaan seurata Käyttäjän sijaintitietoja. Henkilötiedot Kerätyt tiedot: Maantieteellinen sijainti.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Tietosuojavaltuutettu voi käyttää oikeudellisia tarkoituksia varten käyttäjän henkilökohtaisia, tuomioistuimessa tai sellaisissa vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeudellisiin toimiin, jotka aiheutuvat tämän Sovelluksen tai siihen liittyvien palvelujen virheellisestä käytöstä. Käyttäjä on tietoinen siitä, että rekisterinpitäjä voi joutua paljastamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilökohtaisista tiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi antaa käyttäjälle lisätietoa ja asiayhteystietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä pyynnöstä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja kunnossapitotarkoituksiin tämän Sovelluksen ja minkä tahansa kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän Sovelluksen (System Logs) kanssa tai käyttävät tätä tarkoitusta varten muita Henkilötietoja (kuten IP-osoitetta).

Tietoja, joita ei ole tässä dokumentissa

Henkilötietojen keräämistä tai käsittelyä koskevia lisätietoja voidaan milloin tahansa pyytää tietosuojavaltuutetulta. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjillä on oikeus milloin tahansa tietää, onko heidän henkilötietonsa tallennettu ja hän voi konsultoida tietojen käsittelijää saadakseen tietoonsa sisällön ja alkuperän, tarkistaa niiden tarkkuuden tai pyytää niitä täydentämään, perua, päivittää tai korjata , tai muuttamaan nimettömiksi tai estämään tietoja jotka rikkovat lakia sekä vastustamaan tietojen käsittelyä kaikista oikeutetuista syistä. Pyynnöt olisi lähetettävä tietosuojavastaavalle edellä mainituissa yhteystiedoissa. Tämä sovellus ei tue "Do not track" pyyntöjä. Määrittääksesi tukeeko jokin kolmannen osapuolen palveluista, joita tietojen haltija käyttää, "Do Not Track"-pyyntöä, lue heidän tietosuojakäytäntönsä.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Tiedon haltija pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla käyttäjälle tällä sivulla. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeiseen muutokseen, joka on lueteltu alareunassa. Jos käyttäjä vastustaa sääntöjen muutoksia, Käyttäjän on lopetettava tämän sovelluksen käyttö ja hän voi pyytää, että tiedon haltija poistaa henkilökohtaiset tiedot. Jollei toisin mainita, niin voimassa oleva tietosuojakäytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, jotka rekisterinpitäjällä on käyttäjistä.

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

Henkilökohtaiset tiedot (or tiedot)

Kaikki tiedot luonnollisesta henkilöstä, oikeushenkilöstä, laitoksesta tai yhdistyksestä, joka tunnistetaan tai voidaan tunnistaa jopa epäsuorasti viittaamalla kaikkiin muihin tietoihin, mukaan lukien henkilötunnus.

Käyttötiedot

Tietoja, jotka on kerätty automaattisesti tämän Sovelluksen (tai kolmannen osapuolen palveluista tässä Sovelluksessa), mukaan lukien: tämän sovelluksen käyttävät käyttäjät, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), aika pyynnön lähettämiseen käytetty menetelmä, vastauksen yhteydessä vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilanne (onnistunut lopputulos, virhe jne.), alkuperämaa, käyttäjän käyttämää selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuuksia, eri vierailuaikaa koskevat tiedot (esim. sovelluksessa kullekin sivulle kulunut aika) sekä yksityiskohtaiset tiedot sovelluksessa noudatettavasta poluista joista erityisesti sivujen vierailu järjestyksestä ja muut parametrit laitteen käyttöjärjestelmästä ja / tai käyttäjän IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Henkilö, joka käyttää tätä sovellusta, jonka tulee kanssa käydä tai olla sallittu käyttää tietoja tai hän on sallittu henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen kohde

Laillinen tai luonnollinen henkilö johon tiedot viittaavat

Tietojen käsittelijä (tai tietojen hallitsija)

Laillinen tai luonnollinen henkilö, yleinen hallitsija tai mikä tahansa muu jäsen, yhdistys tai organisaation jonka tietojen hallitsija on valtuuttanut prosessoimaan tietoja tämän tietosuojakäyttännön mukaan.

Tietojen haltija (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto tai muu elin, yhdistys tai organisaatio, jolla on oikeus yhdessä toisen rekisterinpitäjän kanssa tehdä päätöksiä Henkilötietojen tarkoituksista ja käsittelymenetelmistä sekä käytetyistä keinoista, mukaan lukien tämän sovelluksen tietosuojaa ja käyttöä koskevat turvatoimenpiteet. Tietojen hallitsija, jollei toisin ilmoiteta, on tämän sovelluksen omistaja.

Tämä sovellus

Laitteisto tai ohjelmistotyökalu, jolla käyttäjän henkilökohtaiset tiedot kerätään.

Cookie

Pieni pala tietoa, joka on tallennettu käyttäjän laitteeseen.

Oikeudelliset tiedot

Ilmoitus eurooppalaisille käyttäjille: tämä tietosuojalausunto on laadittu täyttääkseen Art. Direktiivin n. 95/46 / EY ja direktiivin 2002/58 / EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/136 / EY, evästeiden osalta. Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan tätä sovellusta.

Viimeisin päivitys: Tuokokuu 04, 2018

Tietosuojavastaava: jere.vuorio@padio.fi

 

_________________________________________

Privacy Policy of the Nuorten Jyväskylä application

This Application collects some Personal Data from its Users.

Data Controller and Owner

 

Types of Data collected

Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, there are: Geographic position, Cookie and Usage Data. Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text contextually with the Data collection. The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this Application. Any use of Cookies - or of other tracking tools - by this Application or by the owners of third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service required by the User. Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its services. The User assumes responsibility for the Personal Data of third parties published or shared through this Application and declares to have the right to communicate or broadcast them, thus relieving the Data Controller of all responsibility.

Mode and place of processing the Data

Methods of processing

The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data. The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Data Controller at any time.

Place

The Data is processed at the Data Controller's operating offices and in any other places where the parties involved with the processing are located. For further information, please contact the Data Controller.

Retention time

The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by the purposes outlined in this document, and the User can always request that the Data Controller suspend or remove the data.

The use of the collected Data

The Data concerning the User is collected to allow the Application to provide its services, as well as for the following purposes: Access to third party services' accounts, Location-based interactions, Content commenting and Interaction with external social networks and platforms. The Personal Data used for each purpose is outlined in the specific sections of this document.

Facebook permissions asked by this Application

This Application may ask some Facebook permissions allowing it to perform actions with the User's Facebook account and to retrieve information, including Personal Data, from it. For more information about the following permissions, refer to the Facebook permissions documentation and to the Facebook privacy policy. The permissions asked are the following:

Basic information

By default, this includes certain User’s Data such as id, name, picture, gender, and their locale. Certain connections of the User, such as the Friends, are also available. If the user has made more of their data public, more information will be available.

Checkins

Provides read access to the authorized user's check-ins

Email

Provides access to the user's primary email address

Likes

Provides access to the list of all of the pages the user has liked.

Photos

Provides access to the photos the user has uploaded, and photos the user has been tagged in.

Publish App Activity

Allows the app to publish to the Open Graph using Built-in Actions, Achievements, Scores, or Custom Actions. The app can also publish other activity which is detailed in the Facebook's Publishing Permissions document.

Detailed information on the processing of Personal Data

Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:

Access to third party services' accounts

These services allow this Application to access Data from your account on a third party service and perform actions with it. These services are not activated automatically, but require explicit authorization by the User.
Access to the Facebook account (This Application)
This service allows this Application to connect with the User's account on the Facebook social network, provided by Facebook Inc. Permissions asked: Checkins, Email, Likes, Photos and Publish App Activity. Place of processing : USA – Privacy Policy

Content commenting

Content commenting services allow Users to make and publish their comments on the contents of this Application. Depending on the settings chosen by the Owner, Users may also leave anonymous comments. If there is an email address among the Personal Data provided by the User, it may be used to send notifications of comments on the same content. Users are responsible for the content of their own comments. If a content commenting service provided by third parties is installed, it may still collect web traffic data for the pages where the comment service is installed, even when users do not use the content commenting service.
Facebook Comments (Facebook)
Facebook Comments is a content commenting service provided by Facebook Inc. enabling the User to leave comments and share them on the Facebook platform. Personal Data collected: Cookie and Usage Data. Place of processing : USA – Privacy Policy

Interaction with external social networks and platforms

These services allow interaction with social networks or other external platforms directly from the pages of this Application. The interaction and information obtained by this Application are always subject to the User’s privacy settings for each social network. If a service enabling interaction with social networks is installed it may still collect traffic data for the pages where the service is installed, even when Users do not use it.
Facebook Like button and social widgets (Facebook)
The Facebook Like button and social widgets are services allowing interaction with the Facebook social network provided by Facebook Inc. Personal Data collected: Cookie and Usage Data. Place of processing : USA – Privacy Policy

Location-based interactions

Geolocation (This Application) 
This Application may collect, use, and share User location Data in order to provide location-based services. Most browsers and devices provide tools to opt out from this feature by default. If explicit authorization has been provided, the User’s location data may be tracked by this Application. Personal Data collected: Geographic position.

Additional information about Data collection and processing

Legal Action

The User's Personal Data may be used for legal purposes by the Data Controller, in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application or the related services.
The User is aware of the fact that the Data Controller may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

Additional information about User's Personal Data

In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and contextual information concerning particular services or the collection and processing of Personal Data upon request.

System Logs and Maintenance

For operation and maintenance purposes, this Application and any third party services may collect files that record interaction with this Application (System Logs) or use for this purpose other Personal Data (such as IP Address).

Information not contained in this policy

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Data Controller at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

The rights of Users

Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled, updated or corrected, or for their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law, as well as to oppose their treatment for any and all legitimate reasons. Requests should be sent to the Data Controller at the contact information set out above.
This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

Changes to this privacy policy

The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to any of the changes to the Policy, the User must cease using this Application and can request that the Data Controller erase the Personal Data. Unless stated otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data Controller has about Users.

Definitions and legal references

Personal Data (or Data)

Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association, which is, or can be, identified, even indirectly, by reference to any other information, including a personal identification number.

Usage Data

Information collected automatically from this Application (or third party services employed in this Application ), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User's IT environment.

User

The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the Data Subject, to whom the Personal Data refer.

Data Subject

The legal or natural person to whom the Personal Data refers to.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization authorized by the Data Controller to process the Personal Data in compliance with this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization with the right, also jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and the methods of processing of Personal Data and the means used, including the security measures concerning the operation and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Application.

This Application

The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected.

Cookie

Small piece of data stored in the User's device.

Legal information

Notice to European Users: this privacy statement has been prepared in fulfillment of the obligations under Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive 2002/58/EC, as revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies. This privacy policy relates solely to this Application.

Latest update: June 11, 2014.

Privacy support person: jere.vuorio@padio.fi


Laajennettu käytäntö, joka koskee Euroopan GDPR: n soveltamista.

Niiden velvollisuuksien mukaisesti, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta (yleinen tietosuojadirektiivi) (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)

Tiedon prosessoija

Padio Oy ei omista mitään asiakkaan tietoja, jotka on tallennettu tai käsitelty palvelun kautta.

Padio Oy ei ole vastuussa asiakkaiden tietojen sisältämien henkilötietojen sisällöstä tai muille palvelimille tallennetuista tiedoista.

Asiakkaan harkinnan mukaan  käyttäjä tai Padio Oy ei vastaa siitä, miten asiakas tai käyttäjä kerää, käsittelee tietoja, jakelee niitä tai käsittelee niitä muulla tavoin.

Yhteystiedot tietojen saantiin,poistoon ja korjaukseen

Padio Oy
Paltokatub 26, 33100 TAMPERE
FI
+358 40 9022551
Contact e-mail:

Tietosuojavastaava: jere.vuorio@padio.fi

Valintasi

Saanti, korjaus, poisto

Kunnioitamme yksityisyytesi oikeuksia ja annamme sinulle kohtuullisen pääsyn henkilötietoihin, jotka olette antaneet Palvelun käytön kautta.

Jos haluat käyttää tai muokata muita henkilökohtaisia tietojasi, joita me pidämme sinusta tai pyydät, että poistamme kaikki sinusta olevat tiedot, jotka olemme saaneet integroidun palvelun kautta, voit ottaa yhteyttä meihin.

Pyynnöstänne meille ei jää viittauksia poistettuihin tai estettyihin tietoihisi tietokannassamme.

Voit päivittää, korjata tai poistaa tilitietosi ja asetuksesi milloin tahansa avaamalla Palvelun Tilin asetukset -sivun. Huomaa, että vaikka tehdyt muutokset näkyvät aktiivisissa käyttäjätietokannoissa heti tai kohtuullisen ajan kuluessa, voimme säilyttää kaikki tiedot, jotka lähetät varmuuskopiointiin, arkistointiin, petosten ja väärinkäytösten estämiseen, analyyttisiin, oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai jos muutoin kohtuudella uskomme, että meillä on oikeutettu syy tehdä niin. Voit hylätä tiettyjen henkilötietojen jakamisen kanssamme, jolloin emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle joitain Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetuilla syillä, ellei sovellettava laki toisin salli.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jollet haluat käyttää kehittyneitä ominaisuuksia sovelluksissa, emme tarvitse mitään rekisteröintimuotoja, joten voit käyttää sovellusta ilmoittamatta meille, kuka olet.

Jotkin palvelut edellyttävät kuitenkin, että annat meille henkilötietoja.

Näissä tilanteissa, jos päätät hylätä henkilötietopyyntösi, ei välttämättä ole mahdollista päästä käsiksi tiettyihin sovelluksen osiin ja meidän mahdollista vastata kyselyihinne.

Kuinka käytämme kerättyjä tietoja

Käytämme tietoja, joita keräämme, monin eri tavoin tarjoamalla tätä palvelua ja suorittamalla liiketoimintaa.

mukaan lukien seuraavat toiminnot: - ylläpitää, tehostaa ja tarjota palvelun kaikkia ominaisuuksia, tarjota pyydettyjä palveluita ja tietoja, vastata kommentteihin ja kysymyksiin ja tukea käyttäjää palveluun, käsittelemme asiakkaidemme tietoja yksinomaan sovelluksen asiakkaan tai käyttäjän parannusten antamalla ohjeilla. - Voimme käyttää vierailijan tai käyttäjän sähköpostiosoitetta tai muuta tietoa kuin asiakastietoja, jotta voimme ottaa yhteyttä vierailijaan tai käyttäjään hallinnollisin tarkoituksin, kuten asiakaspalvelun, tekijänoikeuksien loukkauksien käsittelyn, yksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien tai asiakkaiden tietoihin liittyvien kunnianloukkausongelmien vuoksi koskien henkilökohtaisia tietoja jotka on palveluun lähetettyjä.

 

Viimeksi päivitetty: Toukokuu 7, 2018.

 

Extended policy concerning the application of the European GDPR.

In accordance with the obligations of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)

Data processor

Padio Oy does not own any of the client data stored or processed via the service .

Padio Oy is not responsible for the content of the personal data contained in the client data or other information stored on its servers.

At the discretion of the client or user nor is Padio Oy responsible for the manner in which the client or user collects, handles disclosure, distributes or otherwise processes such information.

Contact to access, correct, delete any data information

Padio Oy
Paltokatub 26, 33100 TAMPERE
FI
+358 40 9022551
Contact e-mail:

Privacy support person:jere.vuorio@padio.fi

Your choices

Access, Correction, Deletion 

We respect your privacy rights and provide you with reasonable access to the Personal Data that you may have provided through your use of the Services.

If you wish to access or amend any other Personal Data we hold about you or to request that we delete any information about you that we have obtained from an Integrated Service, you may contact us.

At your request we will have any reference to you deleted or blocked in our database.

You may update, correct, or delete your Account information and preferences at any time by accessing your Account settings page on the Service.
Please note that while any changes you make will be reflected in active user databases instantly or within a reasonable period of time, we may retain all information you submit for backups, archiving, prevention of fraud and abuse, analytic, satisfaction of legal obligations, or where we otherwise reasonably believe that we have a legitimate reason to do so
You may decline to share certain personal data with us, in which case we may not be able to provide to you some of the features and functionality of the Service.
At any time, you may object to the processing of your personal data, on legitimate grounds except if otherwise permitted by applicable law.

Intended use of personal data

Unless you want to use advanced features in applications, we do not require any form of registration, allowing you to use the application without telling us who you are.

However some services do require you to provide us with personal data.

In these situations, if you choose to withhold any personal data request by us, it may not not be possible for you to gain access to certain parts of the application and for us to respond to your query.

How we use the information we collect

We use the information that we collect in a variety of ways in providing the service and operating our business.

Including the following operations:
- Maintain, enhance and provide all features of the service, to provide the services and information that you request,
to respond to comments and questions and to provide support to users of the service we process client data solely in accordance with the directions provided by the applicable client or user improvements.
- We may use a visitor or user email address or other information other than client data to contact that visitor or user for administrative purposes such as customer service,
to address intellectual property infringement, right of privacy violations or defamation issues related to the client data or personal data posted on the service.

 

Latest update: April 24, 2018.